Oversikt over Skiturer i Trømborgfjella

Posted · Add Comment
Foto: Bjørn Heidenstrøm

Det er ikke så mange kilder til gode skikart i Trømborgfjella. Vi lager derfor våre egne kart her på «Opplev Eidsberg», men den beste kilden så langt er oversikten til Indre Østfold Orienteringsklubb.

Under er deres liste og oversikt:

(Du finner Indre Østfold Orienteringsklubb på denne linken )

 

Trømborgfjella  Beskrivelse  Lengde  K/F  P
  1. Dynjan - Einarbu
Noen tøffe kneiker, 50 meter stigning.  1,9 km  K
  1. Dynjan – Askevannet – Murttjern – Bustein
Flatt i begynnelsen, jevn stigning mellom 1 og 2,5 km. Bratt kneik etter Askevannet. Her er det adskilte løyper opp og ned, følg skilting! Deretter mye myrer, flatt og flott terreng til Bustein. Bratt kneik opp fra N. Ertevann, vær oppmerksom på møtende løpere her! Trømborgfjellas mest populære turløype.  6,1 km  K
  1. Lintjern – Slettmosen – S. Murttjern
Flatt i begynnelsen, jevn stigning i 1 km etter Dugla (1,5 km). Deretter flatt terreng til Murttjern.  5,0 km K
  1. Slora - N. Murttjern
Jevn stigning i 0,8 km (ca. 70 meter høydeforskjell) etter jordene, deretter flatt.  2,2 km K
  1. Slora – Merramosen- Bustein
Jevn stigning opp til Merramosen (2,5 km). Deretter myr og flatt inn til Bustein.  3,8 km K
  1. Bustein – M. Kjelen
En lang nedoverbakke, deretter mye flatt på vei.  3,3 km K
  1. M. Kjelen – S. Kjelen Berkelin – Stikktjern
Stigning fra S. Kjelen, deretter mye flatt på mange fine myrer.  2,8 km K
  1. Bustein – Stikktjern
Flatt, nedover, flatt. En lang nedoverbakke.  2,2 km K
  1. Stikktjern – Blankvann -Skrabberud
Løypenettet til Rakkestad. Mye flatt, men litt nedover i begynnelsen og på slutten. Lange flotte myrstrekninger.  6,2 km K
  1. S. Kjelen – Orestupet – Bøhnsmosen – Blankvann
Løypenettet til Rakkestad. Blir ikke kjørt ofte. Bratt opp fra S. Kjelen. Kan være leit noen steder hvis lite snø, spesielt etter Bøhnsmosen.  3,5 km K
 11. N.Ertevann – Krokvannet – Igletjern – Langgard - S.Ertevannet - Dammyrvn. Variert og fin løype som går mye på myrer og vann. Bratt bakke ned mot Igletjern.  6,5 km  K